mari amalkan

mari amalkan
selawat syifa
Cili-merah..cili-merah...cili-merah.

Wednesday, June 1, 2011

SAMII'AN BASHIIRAN

Samii’an:

Maha Mendengar (sifat wajib bagi Allah SWT bahawa Allah SWT Maha Mendengar tanpa batasan)

Bashiiran:

Maha Melihat (sifat wajib bagi Allah SWT bahawa Allah SWT Maha Melihat tanpa batasan)

Impak keimanan kepada sifat Samii’an Bashiiran:
- Mendorong kita melakukan segala perbuatan di dunia dengan penuh amanah dan bertanggungjawab (Tuhan lihat & dengar apa yang kita lakukan).
- Menggalak kita berusaha dengan penuh keikhlasan dan ketelusan (Tuhan boleh mendengar suara hati, walaupun kemampuan malaikat terhad).
- Mengelak kita dari melakukan penyelewengan dan salah laku (Tuhan akan membalas setiap amalan baik atau buruk walaupun sebesar zarah/atom).

Kesimpulan:
Sebagai penjawat awam yang menghayati sifat Samii’an Bashiiran, yang merupakan satu mekanisme pengawalan terhadap kita supaya sentiasa berada di landasan yang betul berdasarkan neraca Allah SWT dan juga berdasarkan etika perkhidmatan awam dan pelan integriti.

(Berdasarkan Modul Pengukuhan Integriti Perkhidmatan Awam JAKIM)

No comments: