mari amalkan

mari amalkan
selawat syifa
Cili-merah..cili-merah...cili-merah.

Wednesday, October 29, 2008

MAKANAN YANG DICEMARI DENGAN MELAMINE

GUAN, LEO, SANTA DAN SWAN KELUARAN NEGARA MALAYSIA
Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa produk biskut berjenama Julie’s keluaran Negara Malaysia ditarik balik dari pasaran kerana dicemari dengan bahan melamine.Siaran Akhbar ini dikeluarkan berikutan dengan penarikan balik oleh Ageni ‘Agri-Food and Veterinary Singapore’ keatas produk-produk berikut seperti:
1. Julie’s Golden Kaka Crackers keluaran Negara Malaysia.
2. Julie’s Wheat Crackers keluaran Negara Malaysia.
3. Julie’s Cottage Crackers (Vegetable Yeast Cracker) keluaran Negara Malaysia.
4. Julie’s Cottage Crackers (Original Yeast Cracker) keluaran Negara Malaysia.
5. Julie’s Chez Creamy keluaran Negara Malaysia.
6. Julie’s Sugar Crackers (extra flaxy) keluaran Negara Malaysia.
7. Julie’s Waferico Chocolate Wafers with Chocolate Cream keluaran Negara Malaysia.
8. Julie’s Cream Crackers keluaran Negara Malaysia.
9. Julie’s Minico Rich Chocolate Chip Cookies keluaran Negara Malaysia.
10. Julie’s Peanut Butter Sandwich keluaran Negara Malaysia.
11. Julie’s Cocoro Crispy Chocolate Wafer Rolls with Vanilla Filling keluaran Negara Malaysia.
12. Julie’s Le-Mond Puff Sandwich with Lemon Flavoured Cream keluaran Negara Malaysia.
13. Khong Guan Assorted Biscuits keluaran Negara Malaysia
14. Khian Guan Biscuit Osborne keluaran Negara Malaysia
15. Leo Gold Finger Choco Negara Malaysia
16. Santa Chocolate Gold Fingers keluaran Negara Malaysia
17. Swan Chocolate Fingers keluaran Negara Malaysia
Berikutan dengan ini, Jabatan Perkhidmatan Kesihatan melalui Bahagian Kawalan Kualiti dan Keselamatan Makanan telahpun menghubungi pengimport-pemgimport produk-produck berkenaan dan telahpun diarahkan untuk menarik balik kesemua produk terbabit dari pasaran. Sebagai langkah berjaga-jaga, Kementerian Kesihatan terus memantau bagi mempastikan produk-produk terbabit tersebut diatas, produk susu dan tenusu serta produk yang telah disenaraikan mengandungi bahan melamine keluaran Negara China tidak ada dipasaran dan tidak di import ke negara ini.Sehubungan dengan ini, Kementerian Kesihatan menasihatkan agar pengguna sentiasa membaca label makanan sebelum membeli sesuatu produk di pasaran dan tidak membeli biskut-biskut yang yang tidak mempunyai label dan melaporkan ke Bahagian Kawalan kualiti dan Keselamtan Makanan dan Pejabat-Pejabat Kesihatan Daerah yang berhampiran bagi tindakan lanjut. Para pengimport, peniaga makanan dan pengguna dinasihatkan untuk menyemak senarai produk yang disahkan dan dilaporkan dicemari denagn bahan melamine di laman web Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.Seterusnya, Kementerian Kesihatan menasihatkan agar:
· Para pengimport dan peniaga menarik balik produk-produk terbabit (jika ada) dari pasaran dan menyerahkannya ke Bahagian Kawalan Kualiti dan Keselamatan Makanan, Jabatan Perkhidmatan Kesihatan atau Pejabat-Pejabat Kesihatan di daerah-daerah untuk tindakan lanjut; dan
· Para pengguna yang memiliki produk-produk terbabit untuk menggembalikan (jika ada) ke kedai-kedai dimana produk tersebut dibeli atau menyerahkannya ke Bahagian Kawalan Kualiti dan Keselamatan Makanan, Jabatan Perkhidmatan Kesihatan atau Pejabat-Pejabat Kesihatan di daerah-daerah.
Kementerian ini juga memaklumkan sepertimana yang diperuntukkan dibawah Bab 9 ceraian (1) sub-perenggan (i) Akta (Kesihatan Awam) (Makanan), (Penggal 182) sesiapa yang menyediakan, menjual atau mengimport makanan yang boleh memudaratkan kesihatan boleh dipenjara selama 5 tahun atau suatu denda atau kedua-duanya sekali.Sebarang pertanyaan dan keterangan lanjut bolehlah menghubungi:Bahagian Kawalan Kualiti dan Keselamatan MakananPerkhidmatan Kesihatan Alam SekitarJabatan Perkhidmatan Kesihatan, Kementerian KesihatanJalan Delima Dua, Berakas BB2313Nombor telefon : 2 33 1100-5 / 6 / 8 / 9 / 10Nombor Faksmili: 2 331107Alamat e-mel: fsqc@moh.gov.bn
SENARAI TERKINI PRODUK-PRODUK MAKANAN YANG DICEMARI DENGAN MELAMINE SEHINGGA 21 OKTOBER 2008
Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai senarai terkini (dilampirkan) beberapa produk-produk makanan yang didapati dicemari dengan bahan ‘melamine’ sebagaimana yang diterima daripada Rangkaian Antarabangsa Keselamatan Makanan (International Food Safety Authorities Network (INFOSAN), Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) sehingga 21 Oktober 2008 termasuk seperti berikut:
1. Khian Guan Biskut Guan Chicken Egg keluaran Negara Malaysia.
2. Khian Guan Biskut Pusat (Gem) keluaran Negara Malaysia.
3. Khian Guan Biskut Pusat Berinti (Iced Gem) keluaran Negara Malaysia.
4. Khian Guan Biskut Marie (Besar) keluaran Negara Malaysia.
5. Khian Guan Biskut Tasty Cracker keluaran Negara Malaysia.
6. Khian Guan Biskut ABC keluaran Negara Malaysia.
7. Khian Guan Biskut Zoological keluaran Negara Malaysia.
8. Khian Guan Biskut Supercrown Cracker keluaran Negara Malaysia.
9. Khian Guan Biskut Swiss keluaran Negara Malaysia.
10. Khian Guan Biskut Health Puff keluaran Negara Malaysia.
11. Julie’s wheat Cracker, 350g mempunyai tarikh mansuh 09 Ogos 2009 keluaran Negara Malaysia.
12. Munchy’s The Original Sugar Crackers, 380g mempunyai tarikh mansuh 15 Julai 2009 keluaran Negara Malaysia.
13. Munchy’s Mini Crackers with Peanut Butter, 45g mempunyai tarikh masuh 15 Julai 2007 keluaran Negara Malaysia.
14. Munchy’s Mini Crackers with Cheese Cream, 45g mempunyai tarikh masuh 15 Julai 2007 keluaran Negara Malaysia.
15. Dried whole egg keluaran Negara China.


Berikutan dengan ini, Jabatan Perkhidmatan Kesihatan melalui Bahagian Kawalan Kualiti dan Keselamatan Makanan telahpun menghubungi pengimport produk berkenaan dan telahpun diarahkan untuk menarik balik kesemua produk terbabit dari pasaran. Disamping itu juga, sebagai langkah berjaga-jaga, Kementerian Kesihatan terus memantau bagi mempastikan produk-produk terbabit tersebut diatas, produk susu dan tenusu serta produk yang telah disenaraikan mengandungi bahan melamine keluaran Negara China tidak ada dipasaran dan tidak di import ke negara ini.
Sehubungan dengan ini, Kementerian Kesihatan juga memohon kerjasama orang ramai supaya melaporkan ke Bahagian Kawalan Kualiti dan Keselamatan Makanan, Perkhidmatan Kesihatan Alam Sekitar dan Pejabat-Pejabat Kesihatan di Daerah-Daerah, Jabatan Perkhidmatan Kesihatan yang berhampiran sekiranya mereka mendapati produk-produk yang terbabit masih dalam pasaran.
Kementerian Kesihatan juga mengingatkan sepertimana yang diperuntukkan dibawah Bab 9 ceraian (1) sub-perenggan (i) Akta (Kesihatan Awam) (Makanan), (Penggal 182) sesiapa yang menyediakan, menjual atau mengimport makanan yang boleh memudaratkan kesihatan boleh dipenjara selama 5 tahun atau suatu denda atau kedua-duanya sekali.
Sebarang pertanyaan dan keterangan lanjut bolehlah menghubungi:
Bahagian Kawalan Kualiti dan Keselamatan MakananPerkhidmatan Kesihatan Alam SekitarJabatan Perkhidmatan Kesihatan, Kementerian KesihatanJalan Delima Dua, Berakas BB2313
Nombor telefon : 2 33 1100-5 / 6 / 8 / 9 / 10Nombor Faksmili: 2 331107Alamat e-mel: fsqc@moh.gov.bn
Ataupun bolehlah melayari laman wb Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn

SENARAI TERKINI PRODUK BISKUT BERJENAMA JULIE’S, KHONG GUAN, KHIAN GUAN, LEO, SANTA DAN SWAN KELUARAN NEGARA MALAYSIA YANG DICEMARI OLEH BAHAN MELAMINE


JULIE’S GOLDEN KAKA CRACKERS KELUARAN NEGARA MALAYSIA
JULIE’S COCORO CRISPY CHOCOLATE WAFER ROLLS WITH VANILLA FILLING
JULIE’S WHEAT CRACKERS KELUARAN NEGARA MALAYSIA.


JULIE’S GOLDEN KAKA CRACKERSKELUARAN NEGARA MALAYSIA
JULIE’S MINICO RICH CHOCOLATE CHIPCOOKIES KELUARAN NEGARA MALAYSIA


JULIE’S COTTAGE CRACKERS (VEGETABLE YEAST CRACKER) KELUARAN NEGARA MALAYSIA.
JULIE’S COTTAGE CRACKERS (ORIGINAL YEAST CRACKER) KELUARAN NEGARA MALAYSIA.


JULIE’S CHEZ CREAMYKELUARAN NEGARA MALAYSIA.
JULIE’S SUGAR CRACKERS (EXTRA FLAXY)KELUARAN NEGARA MALAYSIA.


JULIE’S WAFERICO CHOCOLATEWAFERS WITH CHOCOLATE CREAM KELUARAN NEGARA MALAYSIA
JULIE’S PEANUT BUTTER SANDWICHKELUARAN NEGARA MALAYSIA.


JULIE’S CREAM CRACKERSKELUARAN NEGARA MALAYSIA.
KHONG GUAN ASSORTED BISCUITSKELUARAN NEGARA MALAYSIA


KHIAN GUAN BISCUIT OSBORNE KELUARAN NEGARA MALAYSIA
LEO GOLD FINGER CHOCO NEGARA MALAYSIA
SANTA CHOCOLATEGOLD FINGERSKELUARAN NEGARA MALAYSIA
SWAN CHOCOLATE FINGERS KELUARAN NEGARA MALAYSIA

1 comment:

21122007 said...

Saya telah melihat article mengenai makanan jenama JULIE'S tahun 2008 mempunyai melamine yang berlebihan...soalan saya disini,adakah jenama JULIE'S yang ada dipasaran buat masa kini (2011) selamat untuk para pengguna di malaysia?Mengapa dia ada dipasaran sekiranya ia tidak dibenarkan oleh kerajaan Malaysia...
***Saya perlu penjelasan tentang perkara ini...